Udviklingspuljen

Her kan du se projektansøgninger indenfor Udviklingspuljen for Folke- og skolebiblioteker. Styrelsen gør opmærksom på, at dele af indholdet er genereret af brugerne.

Skolebibliotekaren som formidler af ny viden om børnelitteratur og lit-pædagogik

Center for Børnelitteratur, DPU. AU

Projektleder: Anna Karlskov Skyggebjerg

Samlet bevilling: 300.000 kr.

Tidsramme: 1. januar 2010 til 31. december 2011

Status: Afsluttet

Indsatsområde: Skolebiblioteket

Nøgleord: Formidling, Litteratur

Bookmark and Share
Information
Aktivitet
Deltagere
Kort om projektet

"I de senere år har der været fokus på skolebibliotekarens rolle som it- og kollegavejleder, men skolebibliotekaren har stadig en nøgleposition i forbindelse med formidling af forskningsbaseret viden om børnelitteratur og litteraturpædagogik til kolleger, ikke mindst til dansklærerne. Skolebibliotekarens kendskab til de nyeste materialer og litteraturpædagogiske teorier er essentiel for den videre formidling af viden til dansklærerne og til eleverne. Dette projekt afdækker behovet for viden hos skolebibliotekaren, løfter vidensniveauet og dokumenterer efterfølgende effekten."

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Projektet har stor relevans, idet det sætter fokus på at styrke skolebibliotekarens nøgleposition som formidler af viden om børnelitteratur og litteraturpædagogik til kolleger. Det vurderes, at projektet vil give et fagligt løft og samtidig skabe øget opmærksomhed på og inddragelse af ny viden om børnelitteratur og litteraturpædagogik, blandt andet i dansklærernes daglige undervisning. Beløbet for 2010 er reduceret med 30.000 kr., da der ikke gives tilskud til materialer. Bevillingen gives samtidig under forudsætning af, at følgende betingelser opfyldes: Der skal inden 1. april 2009 fremsendes en ny projektplan, hvor fomidlingsdelen styrkes. Det er desuden en forudsætning for bevillingen, at slutproduktet stilles gratis til rådighed for alle på nettet og har fokus på det operative.

Dokumenter
Der er endnu ikke tilføjet nogen dokumenter
Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Styrelsens kontaktperson
Biblioteker
Center for Børnelitteratur, DPU. AU
Eksterne partnere
Center for Børnelitteratur, DPU
Bent Nygaard, konsulent, skolebibliotekar og repræsentant for UC-Sjælland
Inge Merete Nielsen, skolebibliotekskonsulent
Kirsten Larsen, skolebibliotekar og dansklærer
Annette Mortensen, Skolebibliotekskonsulent
Anna Karlskov Skyggebjerg, lektor
Ingen faglige rapporter indberettet.

Søg i projekter

Søg efter projekter eller idéer.

Hvis du har behov for at benytte flere kriterier har du mulighed for at bruge avanceret søgning

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind

Her kan du forbinde din Facebook-profil og bl.a. invitere dine Facebook-venner. Klik på den blå Connect with Facebook-knap og følg vejledningen.

 

Styrelsen for Bibliotek og Medier   |   H.C. Andersens Boulevard 2   |   1553 København V   |   tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16)   |   fax 33 73 33 72   | post@remove-this.bibliotekogmedier.dk   |   CVR 56 79 81 10   |   EAN lok. nr. 5798000793989